ТОЛЕРАНТНИ С ДЕЦА НА ПЪТЯ

На 19.10.2018г екипът на ЦОП- Драгоман проведе инициатива с ученици от първи клас на СУ “Христо Ботев“ под надлсов: „ Толерантни с деца на пътя“.

Чрез презентация и дискусия за безопасността на пътя се откроиха важни аспекти по темата. Провокирана бе активността и знанията на децата, които се запознаха с правилата за безопасността на улицата.

На децата бяха показани основните правила за безопасно пресичана; значението на пешеходната пътека и светофа. По време на самата презентация децата взимаха активно участие и споделяха случки със свои приятели, които не са спазвали правилата на уличното движение, какато и какви негативни последици е имало за тях. В последвалата дискусия бе обяснено на учениците и за различните правила при управление на велосипед, както и за екипировката която е необходима.

След като децата се запознаха с презентацията, екипът на ЦОП – Драгоман раздаде на всяко дете рисунка с пътните знаци, която трябваше да бъде оцвететна с подходящите цветове, за да се разбере практически какво са запомнили. Всички  деца бяха въодушевени и показаха своите рисунки.