3 март е важна дата в историята на България.

3 март е важна дата в историята на България. Ето защо ЦОП Драгоман проведе теоретичен и практически урок по родолюбие по случай празника. Децата изработиха тематични табла с лика на значими българи от онова време и техни послания, както и макети, картини в цветовете на българското знаме. Разучаваха се български народни хора, които винаги оставят позитивни емоции и всички нас и ни обединяват. За нас ще остане спомена от незабравимия празник.

smart