ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ

На 21.10.2019 г. екипът на ЦОП Драгоман проведе инициатива под надслов: “Толерантността през детските очи“ с децата от втори клас на СУ “Христо Ботев“ гр. Драгоман. С учениците се обсъди значението на толерантността в живота на хората, като се посочиха качествата, които са необходими за изграждането на толерантни взаимоотношения. Децата взеха активно участие, като посочваха примери с хора, които са извършвали толерантни постъпки в различни ситуации, като даваха и примери от личен опит. На учениците беше предложено всеки един от тях да напише в предварително нарисувани „дървета на толерантността“ качества, които притежават самите те, за да могат да изградят позитивни взаимоотношения помежду си. За повечето от тях толерантността означава да бъдат добри, мили, отзивчиви и готови да помогнат на другарче в беда. Всички бяха много добронамерени и активни, въодушевени от дискутираната тема.