СПОРТЕН ПОЛУДЕН В ЦОП И ЦНСТ ДРАГОМАН

Екипите на ЦОП Драгоман и ЦНСТ Драгоман организираха „Спортен ден“. Потребителите на Център за настаняване от семеен тип посетиха фитнеса в Драгоман с цел укрепване на здравето, физическо развитие, спортна мотивация и привличането им към системни занимания с физически упражнения. Основна задача на екипите е повишаване на физическата дееспособност и укрепване здравословното състояние на подрастващите чрез спортни дейности. Потребителите на ЦНСТ Драгоман се забавляваха и изпълняваха различни упражнения, съобразени с тяхната възраст.