ИНИЦИАТИВА – „С грижа за растенията“.

Потребителите разбраха нуждите на стайните растения като: светлина, вода, и топлина. Светлина е много важна. Ако растенията хилави и разтеглени, значи не им достига светлина трябва да им се осигурете им повече: тя е единственият им източник на енергия. Растенията имат нужда от вода, но не толкова много, че да дави корените им. Почти всички понасят сушата по-добре от потапянето във вода, за това трябва да се внимава да не преполиват. Редовното торене има голям ефект, тъй като хранителните съставки в почвата могат да се изчерпят. Температурата често не е особено важна- ако е подходяща за вас, вероятно ще е подходяща и за растенията. Потребителите пресадиха стайните цветя и разбраха за грижите за стайните растения.