Беседа с родители „Адаптация на деца от 0 до 3 години в детско заведение“

На 17.05.2017г. екипът на ЦОП Драгоман проведе в ДЦ „Здравец“ гр. Драгоман беседа с родители на тема „Адаптация на деца от 0 до 3 години в детско заведение“.

Лектор на срещата беше психологът на ЦОП – Райна Димитрова. Тя разясни как най-лесно децата могат да се адаптират в детското заведение, както и каква е ролята на родителите за улесняване на този процес. В хода на срещата се акцентира на значимостта, ползите от посещенията на децата в детски заведения, като основа за тяхната тяхната пълноценна социализация и развитие. Обсъдиха се и задълженията на персонала при начален прием на дете в яслата.

Активността и множеството въпроси, отправени отстрана на майките по отношение на трудностите, които срещат при първоначално завеждане на децата в яслата, способстваха достигането до ценни изводи, изясняването на факти и развиването на разбирането за начините, чрез които можем да подпомогнем децата си в техните първоначални крачки към другите.

18556182_1047922348671104_4579705256955235893_n
18556430_1047922325337773_1541873510180828529_n
18581880_1047922352004437_1802854162251244670_n