ЦОП ДРАГОМАН ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Всяка година в последната сряда на месец февруари отбелязваме Международния ден за борба с училищния тормоз. Инициативата започва от 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад свой съученик, дошъл на училище с розово поло, превърнало се в повод за множество подигравки от страна на съучениците му. Двете момчета купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всеки, който иска да се включи в подкрепа на съученика им, а последователи не липсвали.

В тази връзка на 24 февруари специалисти от ЦОП Драгоман, съвместно с представител от МКБППМН организираха беседа в осми клас на СУ ‘Христо Ботев“ – гр. Драгоман. Инициативата е част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „Аз съм тук и мога да ти бъда приятел“. Децата написаха на символично изработени хартиени розови тениски, своите пожелания в подкрепа на дете, което е обект на тормоз в училище. Беседата имаше за цел да покаже на децата небходимостта от толерантност към различните, към индивидуалността и личния избор на всеки един човек.