ЦОП ДРАГОМАН В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „РАВНИ ПОД СЛЪНЦЕТО“

На 17.11.2014г. екипът на ЦОП Драгоман се включи в националната кампания на СОНИК СТАРТ за Толерантност – „Равни под слънцето“. Кампанията стартира в Международния ден на толерантността и беше подкрепена от всички центрове на СОНИК СТАРТ в страната

Екипът на ЦОП Драгоман постави началото на своята инициатива със среща с учениците от IV клас при СОУ „Христо Ботев“ – гр. Драгоман В контекста на тематичната област се проведе беседа, която изясни и да изпълни със съдържание думата „толерантност”. Децата бяха мотивирани да изразят мнение какво разбират под тази дума, кои са толерантните хора, по какво може да открием присъстват ли в нашето ежедневие и искаме ли да приличаме на тях. Изясненото на понятие и смисъла на думата, провокира децата да нарекат този ден още ден на приятелството, добротата, разбирането и приемането на различността. Настроението и емоциите се повишиха, когато всяко едно от тях си изтегли послание, което носеше символиката на толерантността и нейните проявления.

Инициативата продължи и с беседа с учениците от III, II и I класове. Всички деца проявиха активност като споделяха свободно своето мнение, напътствани от експертите на ЦОП.

Призивът от страна на екипа, поднесен към всички участници е Толерантност, към приемането на различието, на пъстротата в човешкия свят; приемственост на посланието за едно истинско и достойно отношение към другите, защото всички сме „Равни под слънцето“.

В края на срещата, учителите от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Драгоман изразиха желание да бъдат проведени отново съвместни инициативи, свързани с актуалните темите на нашето съвремие.