„СМЕЛОСТ И СОЛИДАРНОСТ“ ПРОВЕДОХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЦОП ДРАГОМАН

Беседа на тема „Смелост и солидарност“ проведоха специалистите от ЦОП на децата от ЦНСТ Драгоман. 

В трудната за целия свят 2020 г., когато пандемията се превърна в тема на годината, думите на годината със сигурност са „смелост“ и „солидарност“.

Именно те се превърнаха в тема на беседа за децата от ЦНСТ Драгоман. По време на беседата беше обяснено значението на думата солидарност и нейни разновидности. Наблегнато бе и на факта, че смелостта може да има различни прояви и форми и е свързана с преодоляването на страховете.