НЕ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

На 16.02.18 г. екипът на ЦОП – Драгоман проведе инициатива в конферентната зала на СУ “Христо Ботев“ под надслов: „Не на наркотичните вещества“. В нея взеха участие някои от децата, настанени в ЦНСТДМ – Драгоман, социалният работник на ДЦСХ и ЦНСТДМ – Драгоман, както и ученици от СУ “Христо Ботев“.

Чрез презентация и дискусия за наркотиците се откроиха важни аспекти по темата. Провокира се активността на участниците, които се запознаха с различните видове наркотични вещества и вредата, която те нанасят върху организма, и споделиха своето виждане за проблема. Посочиха се множество примери на хора, които са зависими не само от леките наркотици, но и от по-тежките. По време на самата презентация децата посочиха примери за свои приятели, които употребяват наркотици и какви са трудностите, които срещат при лечението. В последвалата дискусия учениците задаваха въпроси относно помощта, която могат да окажат на свои близки и познати, за да преодолеят зависимостта. Достигнаха до извода за значимостта на личния избор, определяйки зависимостта като отказване от основната ценност за човека – свободата.

В края на срещата се обсъдиха възможностите за подкрепа и преодоляване на зависимостта, като екипът на ЦОП – Драгоман предостави за всяко дете материали за дейността на Центъра, част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ.

28124979_1618659788225687_240900295_o
28125486_1618659971559002_832431468_o
28125679_1618659284892404_952179993_o
28125728_1618659551559044_1630589155_o
28169387_1618659688225697_2047449907_o
28169593_1618659841559015_107231641_o