Националната кампания – „Аз съм тук и мога да ти бъда приятел“

През месец февруари стартира първата планирана инициатива на ЦОП- Драгоман, част от националната кампания на СОНИК СТАРТ за 2017г. за ТОЛЕРАТНОС Т „Аз съм тук и мога да ти бъда приятел“.

На 16.02.2017г.  Екипът на ЦОП- Драгоман проведе инициатива, съвместно с класния ръководител и децата от  трети клас към СУ“Христо Ботев“ под надслов :“Защо е важна нуждата от образование“. Инициативата имаше за цел да обясни значението на образованието в живота на всеки един човек .

В приятната обстановка, която беше създадена, децата бяха запознати с образователните изисквания и с начините по които да осъществяват своето качествено обучение. Разговорът премина в беседа, в която активно участие вземаха всички деца, които споделяха за  любимите си учебни предмети и за трудностите, които срещат в овладяване на учебното съдържание. Екипът на ЦОП- Драгоман разясни на децата, защо е важно да бъдат образовани и какви са последствията от нежеланието  за образование.

Дадени бяха примери, за хора, които са променили своя живот, чрез образование и са достигнали висок умствен капацитет.  Същевременно с това се посочиха и примери за хора, които са напълно неграмотни и са превърнали собствения си живот в една непрекъсната борба.

Разяснено бе на децата, за упорития труд, който всекидневно трябва да упражняват, за да успеят да придобият качествени знания, умения и навици.

Срещата приключи с благодарност от страна на класния ръководител и децата за посещението ни и покана за нови срещи.

 

16780049_1268296649928671_2050769706_n
16780203_1268296463262023_475562256_n
16780488_1268297499928586_1699289379_n
16780625_1268296403262029_1905259100_n
16788021_1268296573262012_999424275_n
16788046_1268297183261951_958887548_n
16788299_1268297606595242_2120481526_n
16788337_1268297416595261_693357612_n
16790591_1268296896595313_1803676706_n
16790631_1268297699928566_209915230_n
16808336_1268296779928658_672020593_n
16808432_1268297046595298_646205238_n
16809039_1268297336595269_2050250521_n
adadsasddsa
asdasdasd