ИНИЦИАТИВА „ДА ОПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА“

На 20.11.2015г. екипът на ЦОП- Драгоман съвместно с екипът на ДЦСХ, потребители и доброволци се включиха в инициативата “Да опазим околната среда“ част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ „ Равни под слънцето“. Работата беше разпределена между всички участници, които си помагаха взаимно в почистването . Почисти се околното пространство на територията на поликлиниката в гр. Драгоман. Всички взеха дейно участие в инициативата с което се промени облика на градинковото пространство. Въодушевени от съвместната инициатива в работата се включиха и ученици от СОУ“ Христо Ботев“ гр. Драгоман, както и персоналът на аптеката намиращ се в сградата на поликлиниката. Работата премина изключително приятно, показахме на всички жители на гр. Драгоман, че всички ние сме равни под слънцето.

IMGP6960
IMGP6950
IMGP6932
IMGP6929
IMGP6922
IMGP6966
IMGP6965
IMGP6964