БЕСЕДА ПО СЛУЧАЙ 182 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На 18.07.2019 г., по случай 182 години от раждането на Васил Левски, екипите на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр. Драгоман проведоха беседа с потребителите на социалните услуги Кризисен център и ЦНСТ Драгоман в Туристически информационен център гр. Драгоман.

Гости на беседата бяха г-н Иванов – Кмет на община Драгоман и г-жа Банкова – зам.-кмет на община Драгоман, които съвместно с децата се поклониха пред паметника и поставиха цветя в чест на днешния празник.

Екипите на ЦОП и ЦНСТ Драгоман представиха презентация, филм и песни за Апостола. Децата научиха неизвестни за тях факти за живота на Васил Левски. Те участваха активно и показаха знания, четоха стихотворения, посветени на героя, които вдъхновяват и напомнят за значимостта на неговото дело.

Вече 182 години Апостола продължава да бъде мярка за човечност, възхита и преклонение. Народната памет съхранява историята на Васил Левски и народната любов извисява образа му до кристална чистота. И именно наша е грижата да предадем на поколенията този велик пример и благодарността за нашата национална свобода.