БЕСЕДА ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 01.11.2019 г. екипът на ЦОП Драгоман проведе беседа с деца от ЦНСТ и КЦ Драгоман по случай Деня на народните будители. Педагогът предствави под формата на презентация живота и делото на народните будители. Децата взеха активно участие в беседата и показаха своите знания за Васил Априлов, Петър Берон, Любен Каравелов, Кирил и Методий и други видни дейци на образованието. Всички заедно изпяха песни по творби на Христо Ботев и Иван Вазов. Децата се развълнуваха от беседата, като особено ги впечатли историята за създаването на „История славянобългарская“ от Паийси Хилендарски.